Om BingoRingen

BingoRingen är en stolt samarbetspartner med Sveriges föreningsliv. 
Vår uppgift är att bedriva bingohallar med ett stort hjärta, mycket glädje och på ett ansvarsfullt och utvecklande sätt.
Vi bidrar med pengar till barn och ungdomsverksamhet i föreningslivet runt om i Sverige.

Kontor
 

Huvudkontor Karlstad

Besöksadress
Humlegatan 4
654 65 Karlstad

Postadress Huvudkontor
Box 182
651 05 Karlstad

Lokalkontor Göteborg

Besöksadress
Industrivägen 55
433 61 Sävedalen

Postadress Lokalkontor
Industrivägen 55
433 61 Sävedalen

Medarbetare
 

Patrick Hämquist
Koncernchef
Huvudkontoret Karlstad
Telefon: 054-222 331
patrick.hamquist@ringbingo.se

Ingemar Dahlén
VD
Lokalkontoret Göteborg
Telefon: 054-222 338
ingemar.dahlen@bingoringen.com

Maria Larsson
Ekonomiansvarig
Huvudkontoret Karlstad
Telefon: 054-222 339
maria.larsson@ringbingo.se

Nicklas Hämquist
Säkerhetsansvarig
Huvudkontoret Karlstad
Telefon: 054-222 334
nicklas.hamquist@ringbingo.se

Ingela Dahlén
Kvalitetssamordnare
Lokalkontoret Göteborg
Telefon: 054-222 335
ingela.dahlen@bingoringen.com