Spelplan för Skåne

Helsingborg - Landskrona

Rullande spelordning: Nollanm Byggjacken, Femlingen, Dubbelgubben, 25:an
Rullande spelordning Nattbingo: Tricoloren, Byggjakten, Supersingel, Femlingen

Speltider

10:30 Sifferjakten
11:00 Jack 61
11:15 21:an
11:30 58:an
12:00 Färgchansen
12:30 58:an
13:00 5:1an
13:15 Utspelet
13:30 58:an
14:00 Chansen
14:15 Sifferjakten
14:30 58:an
15:00 Färgchansen
15:30 58:an
16:00 Jack 61
16:15 21:an
16:30 58:an

17:00 5:1an
17:15 Utspelet
17:30 58:an
18:00 Färgchansen
18:30 58:an
19:00 Chansen
19:15 Sifferjakten
19:30 58:an
20:00 5:1an
20:15 Utspelet
20:30 58:an
21:00 Färgchansen
21:30 58:an
22:00 Jack 61
22:15
21:an
Sista: Sifferjakten

Nattbingo på Fredagar

18:00 Superfärgchansen
18:15 Mini-Linken
18:30 58:an
19:00 Chansen
19:15 Sifferjakten
19:30 58:an
19:45 Nattguld
20:00 Storkovan
20:15 Gästen väljer
20:30 58:an
20:45 Mini-Linken
21:00 Superfärgchansen
21:15 Gästen väljer
21:30 58:an
21:45 Nattguld
22:00 Utspelet
22:15 21:an
 

22:30 58:an
22:45 Gästen väljer
23:00 Superfärgchansen
23:30 58:an
23:45 Sifferjakten